Laparoskopi ve Kapalı Ameliyat Yöntemleri

Gelişen teknolojinin ilerlemesi ile tıpda da operasyon yöntemleri giderek hasta ve hekim açısından daha konforlu ve hedefe yönelik hale gelmektedir. Kapalı ameliyat yöntemleri de bu gelişmiş teknoloji ile yapılan operasyonlardır.

Laparoskopi karın içine küçük bir delikten bir kamera ile girilerek karın içini görme ve bu şekilde yine karından girilen ince aletler yardımı ile ameliyat yapma yöntemidir. Bu işlem sırasında karın içini genişletmek, ameliyat sahamızı daha rahat çalışmak için açmak amaçlı genelde karbondioksit gazı kullanıyoruz ancak gazsız kapalı ameliyat yöntemleri de vardır.

Histeroskopi ise rahim içine vajinal yoldan girerek gözlemleme ve küçük aletler yardımı ile operasyon yapma yöntemidir. Histeroskopi olmadan önce rahim içine yapılan müdahaleler körlemesine idi ve şu an histeroskopi ile yapılan bir çok operasyon ya açık ameliyat ile yapılıyordu ya da yapılamıyordu.

Her iki yöntemde oldukça başarılı sonuçlar vermektedir ve hasta konforu da üst düzeye ulaşmaktadır.

Laparoskopinin avantajları: oldukça iyi görüş alanı, daha kansız bir operasyon ve cerrahın deneyimi arttıkça daha kısa süren operasyon süresi sağlar. Hasta açısından da konforu çoktur. Daha kısa hastanede kalış süresi, operasyon sonrası hemen hareketlenme, daha çabuk işe dönme imkanı sağlar.

Laparoskopi ile hemen hemen bütün ameliyat çeşitleri yapılabilmektedir. Sadece içeriden alınan parçanın dışarıya bütünlüğünün bozulmadan çıkarılması gerekiyorsa laparoskopi böyle durumlarda dezavantajlı yöntemdir. Ancak bu gibi durumlar içinde giderek alternatif yöntemler geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Özellikle myomların, yumurtalık kistlerinin, dış gebeliklerin, rahim sarkması, tüp bağlanması ya da açılması, geçmeyen uzun süreli kasık ağrılarının(endometriozis – derin infiltratif endometriozis) tedavisinde laparoskopi başarı ile kullanılmaktadır.